Header Header Header Header Header
Shadow
Divider

Zafena Work Station

Gode og sikre rutiner i alle ledd må til for at pasienter skal få riktige prøvesvar i en hektisk hverdag på legekontor.

Zafena Work Station gir deg mulighet til oppkobling av stort sett alle pasientnære instrumenter som finnes i Norge. 

Det er enkle trinn for bruk av Zafena Work Station i din hverdag. Det er samme "1-2-3" metode for alle instrumenter. Man, velger instrument som skal benyttes ved å skanne instrument-tag på instrumentet . Disse instrument tagger kommer med og settes på instrumenter for å identifisere modulene som er valgt. Identiteten følger med analyseresultatet.

Slik fungerer det:

1 Skann instrument 

2  Skann ID nr. ("pasient"barkode)

4 Analyser som vanlig

5.Aksepter og resultatet blir dermed overført til journalsystemet

6.Ved å skanne annet apparat når som helst kan flere analysering pågå samtidig

Enkelt og sikkert system som kan gjøre arbeidsdagen for medarbeidere bedre og tryggere.

I 2017 gjorde Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) en spørre undersøkelse til deres deltakere i primærhelsetjenesten der kun 13 % av 1086 deltakerne i undersøkelsen svarer at de har automatisk svaroverføring fra alle egne instrumenter. Noklus oppsummerer i undersøkelsen at det må stilles krav til sikker overføring av prøve svar ved innkjøp av nye instrumenter og systemer. Mer fokus på resultatoverføring og svarutgivelse er en viktig del av gode rutiner og muligheter som finnes bør benyttes.

En Zafena Work Station gir deg mulighet til oppkobling av 3 ulike valgfrie instrumenter med ledning og opptil flere med Bluetooth. Etter dine valg og plassering av instrumenter på ditt laboratorie ordner Zafena med kommunikasjonen og innstillinger etter standardiserte protokoller som dermed gir Zafena Work Station mulighet til å fungere mot alle journalsystemer.
   

Ta kontakt med oss om mer informasjon om Zafena Plus Skjerm  ønskes på post@zafena.no

Snarveier