Header Header Header Header Header
Shadow
Divider

Simple Simon PT-INR

Spørsmål og svar knyttet til produktet Simple Simon PT-INR.

1.Hvordan skal vi lagre ett kit med Simple Simon PT-INR?
Svar: Kalibrert avleser, reagenskomponenter, reaksjonssrør, korker, pipettespisser, pipette og MixxoCap® levereres som et produkt. Produktet og dets komponenter har samme lotnummer og holdbarhetsdato. Både det tørre og våte reagenskomponentene samt kontrollplasmaen (ZAP) og den blåfargete oppløsningsbuffer skal lagres kjølig, 2 – 8ºC. De øvrige produktkomponenter som forbrukningsplast og avleser skal lagres i romstemperatur, 17-28ºC.

2. Må lot nummer på reagens være likt som lot nummer på Simple Simon avleser?
Svar: Ja, det må det. I displayet på avleseren og på klistremerket på siden av selve avleseren står det lot nummer. Den skal stemme med lot nummer på reagenset som brukes. Sjekk alltid dette når nytt reagens mottas og dersom det ikke samsvarer med den avleser dere har så kontakt din forhandler for å få tilsendt ny avleser med riktig lot nummer. Husk at gammel avleser skal i retur.

3. Må lot nummer på reagens være likt som lot nummer på ZAP kontrollen?
Svar: Nei, kontrollene har alltid egne lot nr. 

4. Hvorfor dette bytte av avleser når det er nytt lot nummer?
Svar: Først og fremst for å sikre en god kvalitet over lang tid. Simple Simon leveres ferdig kalibrert med tilhørende pipetter som er kontrollert. Det produseres store loter av reagens slik at ett slikt bytte av avleser vil komme ca. hvert andre år enten man har benyttet avleser til 4000 analyseringer eller det er bytte av lot nummer på reagenset. Det gir en automatisk kontrollering, oppdatering og helt ny servet system ca. hvert andre år.

5.    Hva skal vi gjøre med gammel avleser med lot nummer som vi er ferdig med å bruke?
Svar: Returner den gamle avleser din direkte til oss ved å bruke denne retur lapp  RETUR LAPP. Print den ut, fest den på esken med gammel avleser og lever til posten når dere får tid. 

Snarveier