Header Header Header Header Header
Shadow
Divider

Zafena Work Station

Zafena Work Station - rett svar til rett pasient

Zafena Workstation er en fleksibel arbeidsstasjon, gateway og aksesspunkt som kobler alle ønskede medisinske målere, enten måleren kan kommunisere via kabel eller Bluetooth, til et felles brukergrensesnitt.Arbeidsstasjonen lagrer svarhistorikk og kan skrive ut resultatet på en kvittering. Arbeidsstasjonen kan også kommunisere toveis med journal- og laboratoriedatasystemer, noe som betyr at en arbeidsstasjon for eksempel kan motta en laboratoriehenvisning og sende resultatet til pasientjournalen.

Koblingspunkt for instrumenter, målere og sensorer.
+300 installasjoner i drift
+80 integrerte sensorer og enheter.

POC-Workstation er en "Personal Health Gateway (PHG)" for "Personal Health Device (PHD) i henhold til Continua-standarden".
Kommunikasjon til alle sentrale systemer ved hjelp av standardiserte protokoller.

Kommunikasjon til skybaserte tjenester via kryptert lenke.
Flere instrumenter samtidig kablet til skjermen samt en strekkodeskanner.
Berøringsskjerm og innebygd skriver.
Patentert integrering av utstyr for enkel administrasjon og sporbarhet.
Den samme 1-2-3-metoden for alle instrumentene for enkel arbeidflyt
Forleng levetiden til instrumenter og sensorer, og spar på miljø og økonomi.

Se alle instrumenter som finnes på norske legekontor som kan kobles opp til journal system HER 

Snarveier