Header Header Header Header Header
Shadow
Divider

Simple Simon UA Plus et instrument for pasientnær analysering av urin ved legekontor, sykehjem og små laboratorier. 

Simple Simon UA Plus et instrument for pasientnær analysering av urin ved legekontor, sykehjem og små laboratorier.

Zafena Plus Skjerm gjør det mulig at dagens enklere lab-instrumenter kan dokumentere og automatisk overføre analyseresultater til klinikkens datasystem.
Installasjonen er meget enkel og kan utføres av kunden selv.
Når krav til datalagring og kommunikasjon skal innføres kan selv de enkleste instrumenter bli igjen i drift og man slipper dermed store investeringer i nye mer avanserte analyse systemer.

Zafena Plus Skjerm gjør det mulig at dagens enklere lab-instrumenter kan dokumentere og automatisk overføre analyseresultater til klinikkens datasystem. Installasjonen er meget enkel og kan utføres av kunden selv. Når krav til datalagring og kommunikasjon skal innføres kan selv de enkleste instrumenter bli igjen i drift og man slipper dermed store investeringer i nye mer avanserte analyse systemer.
Snarveier